Chiều 20/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 20/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2021 2:55:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 02:57:12 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 02:57:12 CH

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 02:57:12 CH

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 02:57:12 CH

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 02:57:12 CH

Chiều 20/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 4,40MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 03:23:51 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất