Sáng 20/7, Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 20/7, Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2021 8:44:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm Lễ chào cờ tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 4,63MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm Lễ chào cờ tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 4,60MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 5,13MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm Lễ chào cờ tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/07/2021 08:45:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất