Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2021 11:27:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 675,24kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 739,53kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 798,07kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 734,46kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 761,26kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7: Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2021 11:33:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 831,84kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất