Chiều 13/7/2021: UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 13/7/2021: UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2021 4:21:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 04:24:12 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất