Chiều 13/7/2021: UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 13/7/2021: UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2021 2:17:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:19:16 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:19:16 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:19:16 CH

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:19:16 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:19:16 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 13/07/2021 02:32:04 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất