Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/07/2021 2:45:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:23 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 689,34kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:24 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 707,48kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:24 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 818,39kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:24 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 776,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:24 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 874,53kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/7: Khai mạc Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2021 02:46:24 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 975,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất