Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2021 12:35:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 933,05kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 901,17kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 913,33kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 1.003,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp.

Dung lượng: 680,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/06/2021 12:37:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 876,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất