Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.


Tên album
Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2021 11:02:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Dung lượng: 627,54kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại phiên họp.

Dung lượng: 676,58kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại phiên họp.

Dung lượng: 738,55kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Chính phủ.

Dung lượng: 797,18kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Toàn cảnh phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15/6.

Dung lượng: 991,66kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/6: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 15/06/2021 11:06:16 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tại phiên họp.

Dung lượng: 756,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất