Chiều 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022


Tên album
Chiều 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2021 4:08:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Toàn cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Toàn cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Toàn cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 14/06/2021 04:10:22 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất