Chiều 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.


Tên album
Chiều 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2021 2:21:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2021 02:23:58 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất