Sáng 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội


Tên album
Sáng 14/6/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2021 9:48:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 09:50:10 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 09:50:10 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 09:50:10 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 09:50:10 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 09:50:10 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 10:22:40 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất