Sáng 14/6/2021: Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 14/6/2021: Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2021 8:33:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/06/2021 08:35:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất