Chiều 27/5/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020


Tên album
Chiều 27/5/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/05/2021 3:07:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:08:46 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:08:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:08:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:51:13 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Bùi Đặng Dũng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:51:13 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 27/05/2021 03:51:13 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất