Chiều 27/04/2021: Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 27/04/2021: Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2021 5:38:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 05:39:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 05:39:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 05:39:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 05:39:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất