Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia


Tên album
Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2021 5:35:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia

Ngày tạo: 27/04/2021 05:37:17 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Hữu Quang trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất