Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020


Tên album
Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2021 5:28:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:19 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:19 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:19 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:19 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:19 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Ngày tạo: 27/04/2021 05:34:20 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất