Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 27/04/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2021 2:57:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/04/2021 03:03:20 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất