Sáng 27/04/2021: Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 27/04/2021: Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2021 7:51:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 08:24:18 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 08:24:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 08:24:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 27/04/2021 08:24:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất