Chiều 8/4/2021: Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 8/4/2021: Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/04/2021 6:06:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:41 CH

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:41 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:43 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:43 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:43 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/04/2021 06:08:43 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất