Sáng 8/4/2021: Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ


Tên album
Sáng 8/4/2021: Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/04/2021 9:32:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 09:34:16 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 507,67kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 09:34:16 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 255,45kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 09:34:16 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 285,96kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 09:34:16 SA

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu.

Dung lượng: 233,70kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 09:34:16 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 212,05kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 08/04/2021 11:18:46 SA

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dung lượng: 296,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất