Chiều 6/4/2021: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 6/4/2021: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2021 3:56:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 06/04/2021 04:08:49 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất