Chiều 5/4/2021: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính


Tên album
Chiều 5/4/2021: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2021 5:17:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:19:52 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức.

Dung lượng: 595,57kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:19:52 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức.

Dung lượng: 683,98kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:23:20 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 720,39kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:23:20 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 630,13kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:23:20 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Dung lượng: 773,20kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/04/2021 05:23:20 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất