Chiều 5/4/2021: Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ


Tên album
Chiều 5/4/2021: Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2021 3:29:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 05/04/2021 03:31:32 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất