Sáng 5/4/2021: Quốc hội bầu Chủ tịch nước


Tên album
Sáng 5/4/2021: Quốc hội bầu Chủ tịch nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2021 8:32:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Ngày tạo: 05/04/2021 08:36:01 SA

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất