Chiều 02/4/2021: Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước


Tên album
Chiều 02/4/2021: Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/04/2021 2:15:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:14:48 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:14:48 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:14:48 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:17:43 CH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:17:43 CH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngày tạo: 02/04/2021 04:17:43 CH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất