Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/03/2021 11:29:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 738,62kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 781,38kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 730,76kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 684,16kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 719,24kB

Tải ảnh gốc

Sáng 15/03/2021: UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/03/2021 11:38:08 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 770,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất