Sáng 15/03/2021: Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 15/03/2021: Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/03/2021 8:38:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/03/2021 08:40:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 729,79kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/03/2021 08:40:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 747,73kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/03/2021 08:40:00 SA

Toàn cảnh khai mạc phiên họp

Dung lượng: 904,33kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất