Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/02/2021 2:52:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 03:08:03 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 53

Dung lượng: 15,46MB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 03:08:04 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 741,36kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 03:08:04 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 833,58kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 03:08:04 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 729,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất