Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.


Tên album
Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/02/2021 2:35:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 682,03kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Dung lượng: 754,65kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Dung lượng: 840,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.

Dung lượng: 717,86kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 864,97kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/02: UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Ngày tạo: 23/02/2021 02:42:25 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 583,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất