Chiều 22/02/2021: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội


Tên album
Chiều 22/02/2021: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/02/2021 9:33:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:44 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết

Dung lượng: 754,49kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 758,78kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 734,76kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:45 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 762,51kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:45 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 810,98kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 23/02/2021 09:51:45 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 877,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất