Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình


Tên album
Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/01/2021 12:35:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết

Dung lượng: 826,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 756,40kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 779,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày các báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 793,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 875,03kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Đăk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình

Ngày tạo: 13/01/2021 12:38:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 8,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất