Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


Tên album
Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/01/2021 9:22:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 826,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 759,58kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 807,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 819,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 793,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:31:43 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 875,03kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất