Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Tên album
Sáng 12/01/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/01/2021 8:45:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 744,29kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 842,16kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 826,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 759,58kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 807,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 13/01/2021 09:18:29 SA

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 819,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất