Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội


Tên album
Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2020 7:21:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 837,28kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Dung lượng: 818,72kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 07:23:07 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên họp

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất