Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam


Tên album
Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2020 7:17:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

Ngày tạo: 09/12/2020 07:19:32 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

Ngày tạo: 09/12/2020 07:19:32 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

Ngày tạo: 09/12/2020 07:19:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

Ngày tạo: 09/12/2020 07:19:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1.020,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

Ngày tạo: 09/12/2020 07:19:32 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất