Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh


Tên album
Chiều 09/12/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2020 7:00:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết

Dung lượng: 830,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết

Dung lượng: 949,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trình bày tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 09/12/2020 07:09:55 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất