Sáng 09/12/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 09/12/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2020 9:49:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 09:54:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 09:54:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/12/2020 09:54:34 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất