Chiều 16/11/2020: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 16/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Chiều 16/11/2020: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 16/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2020 2:42:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 616,73kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 649,03kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 501,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 488,80kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 488,86kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày tạo: 16/11/2020 02:44:26 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 660,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất