Sáng 16/11/2020: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 16/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Sáng 16/11/2020: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 16/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2020 9:22:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 638,61kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 638,05kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 627,28kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 608,69kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 517,59kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 16/11/2020 09:28:21 SA

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 585,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất