Sáng 15/10/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 15/10/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/10/2020 11:56:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:58:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:58:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:58:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất