Sáng 15/10/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội


Tên album
Sáng 15/10/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/10/2020 11:50:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thu Vân phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 15/10/2020 11:55:44 SA

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất