Chiều 14/10/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)


Tên album
Chiều 14/10/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/10/2020 5:36:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Bo truong Bo TN MT Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1.005,92kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/10/2020 05:43:35 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất