Chiều 12/10/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 12/10/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/10/2020 3:26:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2020 03:32:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 913,54kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2020 03:32:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 942,03kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2020 03:32:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 905,51kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2020 03:32:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 870,50kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2020 03:32:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất