Sáng 17/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 17/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Sáng 17/9/2020: TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
Ngày tạo
17/09/2020 9:59:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 903,62kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 915,42kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 941,27kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 853,06kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 827,73kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Ngày tạo: 17/09/2020 10:03:38 SA

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 900,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất