Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Tên album
Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày tạo
16/09/2020 4:48:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:51:50 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 630,20kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:51:50 CH

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày tờ trình

Dung lượng: 906,29kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:51:50 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp

Dung lượng: 790,36kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:51:51 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp

Dung lượng: 841,55kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:51:51 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:52:57 CH

Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dung lượng: 949,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất