Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.


Tên album
Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Ngày tạo
16/09/2020 4:42:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Bộ trưởng - Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 723,46kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 754,08kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 827,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp

Dung lượng: 729,64kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp

Dung lượng: 588,83kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngày tạo: 16/09/2020 04:47:47 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất