Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020


Tên album
Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/09/2020 7:32:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:39 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tại phiên họp.

Dung lượng: 1.007,98kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:39 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Dung lượng: 1.020,25kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:40 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 785,14kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:40 SA

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 770,12kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:40 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 11/09/2020 07:39:40 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất