Chiều 10/9/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 10/9/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/09/2020 2:53:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/09/2020 02:55:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 941,26kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/09/2020 02:55:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 896,48kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/09/2020 02:55:49 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/09/2020 02:55:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 531,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất