Chiều 12/8/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 12/8/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/08/2020 5:22:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 12/8/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/08/2020 05:24:02 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 987,95kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/8/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/08/2020 05:24:02 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/8/2020: Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/08/2020 05:24:02 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 953,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất