Sáng 11/8/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)


Tên album
Sáng 11/8/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Sáng 11/8/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Ngày tạo
11/08/2020 8:57:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 08:59:55 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 08:59:55 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 08:59:55 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 960,81kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 08:59:55 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 08:59:55 SA

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngày tạo: 11/08/2020 11:26:45 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải hát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 961,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất